Functio Optima

Functio Optima AB utvecklar sina produkter från naturens eget förråd och använder väldokumenterade hälsofrämjande ingredienser. Functio Optima är latin och betyder optimal funktion. Vår grundtanke är att våra produkter ska ge oss förutsättningar att kunna må så bra som möjligt.

Erfarenheter
Vårt team har lång erfarenhet av nutrition, folkhälsovetenskap, friskvård, anatomi och fysiologi.

Tillverkning
Våra produkter tillverkas av ett certifierat svenskt företag med lång erfarenhet. Produkterna är tillverkade och hanterade enligt gällande HACCP-standard, lagar/regler och de håller högsta kvalitet. Produkterna är fria från allergener och skadliga ämnen.

Säte/Land
Functio Optima AB är ett svenskt företag som granskas och är godkända av svenska kontrollmyndigheter för våra kunders säkerhet och trygghet.