Functio Optima AB utvecklar sina produkter från naturens eget förråd och använder väldokumenterade hälsofrämjande ingredienser.